UPSC MPSC IAS preparation logo
SYNERGY STUDY POINT
UPSC and MPSC Coaching Class
आमचे MPSC गुणवंत
MPSC परीक्षा
UPSC MPSC IAS preparation   
   MPSC
UPSC MPSC IAS preparation   
   PSI
UPSC MPSC IAS preparation   
   STI
UPSC MPSC IAS preparation   
Download Documents
आमची पुस्तके

DOWNLOADS AND UPDATES

Share Page on
UPSC MPSC IAS twitter

पी.एस.आय./असिस्टंट पूर्व परीक्षा टेस्ट सिरीज : २०१४-१५


टेस्ट सिरीजची वैशिष्ट्ये :

  • प्रत्येक प्रश्नपत्रिकेत १०० प्रश्न
  • सराव चाचण्यांनंतर तात्काळ उत्तरांचे विश्लेषण
  • पहिल्या पाच टेस्ट मध्ये नमुद केलेल्या मुख्य विषयाचे ७५ प्रश्न व गणित, बुद्धिमत्ता आणि चालू घडामोडींसदर्भात २५ प्रश्न.
  • शेवटच्या तीन कॉम्प्रेहेन्सिव्ह टेस्ट संपुर्ण अभ्यासक्रमावर आधारीत
  • OMR पद्धतीने उत्तरपत्रिकांचे मुल्यांकन
  • Online/offfline मार्गाने तुलनात्मक निकाल

परीक्षेचे ठिकाण

सिनर्जी स्टडी पॉइंर्ट पुणे.
६५९, नारायण पेठ, दुसरा मजला बाजीराव रस्ता, धारवाडी मिश्रा पेढेवालेंच्या शेजारी,
अप्पा बळवंत चौक, पुणे - ४११०३०

संपर्क : ०२०-६५००१०४५, ८९७५७६३४०१

Test Series Timetable

टेस्ट.क्र.     दिनांक वेळ विषय Answer Keys  Result
१. २२ मे २०१५ सकाळी ८ ते ९ इतिहास download download
२. २९ मे २०१५ सकाळी ८ ते ९ भूगोल download download
३. ५ जून २०१५ सकाळी ८ ते ९ नागरिकशास्त्र download download
४. १२ जून २०१५ सकाळी ८ ते ९ अर्थव्यवस्था download download
५. १९ जून २०१५ सकाळी ८ ते ९ सामान्य विज्ञान download download
६. २६ जून २०१५ सकाळी ८ ते ९ कॉम्प्रेहेन्सिव्ह टेस्ट १   download
७. १० जुलै २०१५ सकाळी ८ ते ९ कॉम्प्रेहेन्सिव्ह टेस्ट २    
८. १७ जुलै २०१५ सकाळी ८ ते ९ कॉम्प्रेहेन्सिव्ह टेस्ट ३    


Synergy Study Point @ 2015 All Rights Reserved.