UPSC MPSC IAS preparation logo
SYNERGY STUDY POINT
UPSC and MPSC Coaching Class
आमचे MPSC गुणवंत
MPSC परीक्षा
UPSC MPSC IAS preparation   
   MPSC
UPSC MPSC IAS preparation   
   PSI
UPSC MPSC IAS preparation   
   STI
UPSC MPSC IAS preparation   
Download Documents
आमची पुस्तके

DOWNLOADS AND UPDATES

Share Page on
UPSC MPSC IAS twitter

आमची यशाची परंपरा
अभिनंदन...!!!

२०१०-११ साली सिनर्जीयन आकाश लिगाडे महाराष्ट्रात प्रथम तर विजय कुलांगे यांनी महाराष्ट्रात द्वितीय स्थान पटकावून सिनर्जीच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवला.हीच परंपरा २०११-१२ साली सिनर्जीयन रमेश घोलप यांनी महाराष्ट्रात प्रथम येऊन पुढे चालविली. त्यानंतर हा वारसा पुढील निकालामधेही सिनर्जीयन्सनी चालूच ठेवला आहे.


यशस्वीविद्यार्थी:२०१४-१५


नाव पद नाव पद
१)  सिद्धार्थ भंडारे उपजिल्हाधिकारी २२)  राणी फराटे सहायकनिबंधक(सहकारीसंस्था)
२) शीतल देशमुख उपजिल्हाधिकारी २३) प्रियांका अरुण सावंत उपअधीक्षक(भूमीअभिलेख)
३) श्रीनिवास अर्जुन उपजिल्हाधिकारी २४) प्रियदासा कोरे उपअधीक्षक(भूमीअभिलेख)
४) अमोल कांबळे उपजिल्हाधिकारी २५) वर्षा लांडगे उपअधीक्षक(भूमीअभिलेख)
५) क्रांतीडोंबे उपजिल्हाधिकारी २६) प्रिया बेंबरे उपअधीक्षक(भूमीअभिलेख)
६) विशालकुमार मेश्राम उपजिल्हाधिकारी २७) पराग कोडगुले नायबतहसीलदार
७) अर्जुन भोसले पोलीसउपअधीक्षक २८) रामकृष्ण शेणेकर नायबतहसीलदार
८) श्रीकांत दिसले पोलीसउपअधीक्षक २९) प्रशांत जाधवर नायबतहसीलदार
९) मिताली संचेती पोलीसउपअधीक्षक ३०) संजयकुमार डव्हाळे नायबतहसीलदार
१०) औदुंबर पाटील तहसीलदार ३१) अंगद असतकर नायबतहसीलदार
११) पल्लवी टेमकर तहसीलदार ३२) राहुल वाघ नायबतहसीलदार
१२) शोभा पुजारी तहसीलदार ३३) व्यंकटेश तुप्ते नायबतहसीलदार
१३) प्रशांत नेरकर सहायकविक्रीकरआयुक्त ३४) ओंकार ठाकरे नायबतहसीलदार
१४) सतीश बुद्धे उपमुख्यकार्यकारीअधिकारी ३५) जाई कोंडे नायबतहसीलदार
१५) कमलकिशोर राठी सहायकसंचालक, वित्तवलेख ३६) सिद्धार्थकुमार मोरे नायबतहसीलदार
१६) निलेश वानखेडे सहायकगटविकासअधिकार ३७) सुरज बारापत्रे नायबतहसीलदार
१७) शेखर देशमुख सहायकगटविकासअधिकार ३८) अस्लम जमादार नायबतहसीलदार
१८) अतुल पारसकर सहायकगटविकासअधिकारी ३९) अर्चना मैंदर्गी नायबतहसीलदार
१९) अंकुश जाधव सहायकगटविकास
अधिकारी
४०) नेहा दिनेश हिर्लेकर नायबतहसीलदार
२०) शुभदा पाटील सहायकगटविकास
अधिकारी
४१) भालबलराम अंबो नायबतहसीलदार
२१) जया कोल्हे सहायकगटविकास
अधिकारी
४२) श्वेतानंद आल्हाट नायबतहसीलदार
    ४३) किरण जवद्वाद नायबतहसीलदार
 

Synergy Study Point @ 2015 All Rights Reserved.